Поддршка на системот за трансплантација

Средношколци – Аплицирај за Кампања за брендирање и креативни визуелни решенија

За да го поднесете вашето дело Ве молиме следете ги овие едноставни упатства:

  • Испратете максимум две решенија/апликации по апликант
  • Поднесете го делото во ПДФ формат или некој од следните формати (AI, EPS, SVG, PSD, JPEG, PNG)
  • Ако креирате цртеж, колаж или сличен формат на уметност во аналоген формат, ве молиме скенирајте го делото или направете висококвалитетна фотографија, па потоа прикачете ја како PDF датотека или слика.
  • Покрај вашата визуелна пријава, ве молиме прикачете и краток наратив за вашето дело. Прикачете го објаснувањето кое вклучува неколку реченици кои го опишуваат вашиот концепт на дизајн во Word документ.
  • За да се задржи анонимноста во текот на жирирањето, ве молиме прикачете го вашето дело под псевдоним. Системот ќе ја забележи вашата е-поштенска адреса исклучиво со цел да испрати повратна информација до вас; членовите на жирито нема да имаат пристап до оваа информација за време на нивната евалуација.
  • Со нетрпение очекуваме да ги видиме вашите креативни дела и ви благодариме за учеството!

Со нетрпение очекуваме да ги видиме вашите креативни дела и ви благодариме за учеството!

Конкурсот е завршен!

Одрекување од одговорност

Ставовите изразени во овој документ се единствена одговорност на “AESA – PLANET SA” конзорциумот и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската комисија.