Поддршка на системот за трансплантација

Галерија со дизајни од меѓународните натпревери за постери за донирање органи и трансплантација

Ви ги прикажуваме делата од Вториот меѓународен натпревар за постери за донирање органи како примери за визуелни решенија кои ги бараме. Овие дела се објавени во каталогот од натпреварот, издаден од Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Думлупинар на Турската Фондација за Трансплантација во 2017 година. Им изразуваме благодарност на организаторите и уметниците за нивната работа и креативност. Нашата цел е да ги претставиме овие дела како инспирација за нови креации, со полно почитување на авторските права на издавачот и уметниците.

Одрекување од одговорност

Ставовите изразени во овој документ се единствена одговорност на “AESA – PLANET SA” конзорциумот и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската комисија.