Поддршка на системот за трансплантација

Доделени наградите за најдобри дела на тема трансплантација и органодарување
Вести
transplantacija

Доделени наградите за најдобри дела на тема трансплантација и органодарување

Професионалните дизајнери, Ана Тасева, Гоце Велески и Воскресија Андреевска, и средношколците Амра Седиковиќ, Давид Манасијевиќ и Адријана Мирчевка, се шесте автори, креативци кои ги понесоа

Read More »
Средношколците од Скопје во Еurope house
Вести
transplantacija

Средношколците од Скопје во „Еurope house“ дискутираа на тема органодонорство

Органодарувањето некогаш е живот, некогаш подобрување на животот Во просториите на  „Еurope house“ Скопје, вчера се одржа дебата со претставници од средните училишта  на тема

Read More »

Одрекување од одговорност

Ставовите изразени во овој документ се единствена одговорност на “AESA – PLANET SA” конзорциумот и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската комисија.